Federalny Urząd Statystyczny obliczył średnie zadłużenie w Niemczech na jedną osobę, korzystając z danych dostarczonych przez specjalistyczne poradnie ds. oddłużania. Obecnie posiadamy informacje o stopniu zadłużenia Niemców na podstawie danych za rok 2022.

Jak wysokie jest zadłużenie Niemców?

Według danych za rok 2022, średnie zadłużenie na jedną osobę w Niemczech wynosiło 30 940 euro, co jest równowartością 26-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia netto. Największa liczba zadłużonych osób mieszka w kraju Saara, gdzie średnie zadłużenie na jedną osobę wynosi aż 34 308 euro (co stanowi 31-krotność minimalnego wynagrodzenia netto). Na kolejnych miejscach znajdują się Nadrenia-Palatynat i Bawaria, gdzie średnie zadłużenie na osobę wynosi około 28-krotność wynagrodzenia netto. Hamburg i Meklemburgia-Pomorze Przednie plasują się dalej z zadłużeniem wynoszącym 22-krotność wynagrodzenia netto.

W celu przeprowadzenia badania, przeanalizowano sytuację 166 tysięcy osób korzystających z poradni ds. oddłużenia.

Niemcy zadłużają się na święta

Problem niespłacanych pożyczek nasilił się zeszłorocznym planem niektórych Niemców dotyczącym zadłużania się na cele świąteczne. Przyczyną tego były rosnące ceny wielu produktów i usług, które uczyniły zakupy świąteczne znacznie droższymi w porównaniu do poprzednich lat. Według ankiety przeprowadzonej przez pośrednika kredytowego „smava”, aż 19,9 miliona mieszkańców Niemiec (28,8%) było gotowych zaciągnąć długi na cele świąteczne lub wakacyjne, o czym pisaliśmy w artykule pt. „Prawie 20 mln Niemców rozważa zadłużenie się na święta”.

Dodatkowo, wiele osób w Niemczech wpadło w spiralę zadłużenia z powodu pandemii COVID-19, nie mając możliwości spłacenia zobowiązań zaciągniętych w 2020 roku w obliczu rosnących kosztów życia.

Jak wyjść z długów?

Wyjście z długów jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć, jakie kroki podjąć jako pierwsze. Oto krótki przegląd działań, które mogą pomóc w planowaniu wyjścia z zadłużenia w przypadku pożyczki, karty kredytowej i kredytu konsumenckiego:

Pożyczka

Metoda „śnieżnej kuli” polega na spłacaniu najpierw najmniejszego zadłużenia, a następnie przechodzeniu do kolejnego. Dzięki temu można zauważyć szybki postęp, co dodatkowo motywuje.

Konsolidacja pożyczek polega na połączeniu wszystkich istniejących pożyczek w jedno zadłużenie. Może to ułatwić spłatę długu, a często również oznaczać korzystniejsze warunki, takie jak niższe oprocentowanie.

Skontaktuj się z wierzycielem i spróbuj negocjować lepsze warunki spłaty. Może to obejmować obniżenie oprocentowania lub wydłużenie okresu spłaty. Pamiętaj, że dla banków lub pożyczkodawców najważniejsze jest spłacanie zadłużenia.

Karta kredytowa

Zacznij od spłaty karty kredytowej o najwyższym oprocentowaniu. Dzięki temu unikniesz większych kosztów odsetek na dłuższą metę.

Skonsoliduj zadłużenie z kart kredytowych, przenosząc saldo z karty o wysokim oprocentowaniu na kartę o niższym oprocentowaniu.

Kredyt konsumencki

Jeśli to możliwe, zwiększ kwotę i częstotliwość spłat. Dzięki temu zaoszczędzisz na odsetkach i szybciej spłacisz kredyt konsumencki.

Stwórz jasny budżet i trzymaj się go. Przeanalizuj, na co wydajesz pieniądze, ogranicz wydatki i przeznacz część oszczędności na regularną spłatę rat kredytowych.

Pamiętaj, że nawet najmniejsze działania przybliżają Cię do spłaty zadłużenia, które jest częścią normalnego życia, i nie musisz rezygnować z wielu przyjemności, aby spłacić zobowiązania. Ważne jest utrzymanie zdrowej równowagi, regularność spłacania oraz nieodmawianie sobie wszystkiego kosztem tego, co jesteśmy winni bankowi lub firmie. Takie podejście pozwala prowadzić normalne życie, które nie skupia się wyłącznie na spłacie długów.